Laat weten dat je er bent en neem actief deel aan de beleidsvorming over jouw binnenstad of winkelgebied. Jouw kennis en inzichten zijn van onschatbare waarde.

Lokaal Retailbelang voor ondernemers

Als ondernemer in de detailhandel of het winkelambacht wil je doen waarin je uitblinkt: zo goed mogelijk ondernemen en mooie omzetten genereren. Daar doe je je best voor, maar wat als de omgeving waar je zit (bijvoorbeeld de binnenstad of het winkelcentrum) achteruitgaat? Trekt je gebied dan nog wel voldoende bezoekers? Is er wel voldoende gevarieerd aanbod als het gaat om winkels, horeca en culturele voorzieningen? Komen mensen er graag? Om dat goed voor elkaar te krijgen, is samenwerking met de gemeente en andere stakeholders een vereiste.

Inspraak
De gemeente én de provincie spelen een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming en regelgeving in binnensteden en winkelgebieden. Als ondernemer(s) wil je natuurlijk graag weten wat er gebeurt. Je wilt weten wat de (verbeter)plannen van de gemeente precies inhouden en nog belangrijker, in welke mate je inspraak hebt. Maar soms is het lastig om je vragen, ideeën en belangen op een goede manier bij de gemeente of provincie over de bühne te brengen. Die heeft zo haar eigen werkwijze en lijkt een andere taal te spreken.

Jullie ondernemersvereniging of -collectief kan ons inzetten op de volgende thema’s:

  • Detailhandels- en structuurvisies
  • Visies op binnensteden en winkelgebieden
  • Transformatie van winkelgebieden
  • Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s
  • Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid
  • Oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels

 

Voorbeeld:
Lokaal Retailbelang is er voor ondernemerscollectieven om hen bij te staan bij inhoudelijke vraagstukken. In regio Den Bosch speelt de ontwikkeling van woonwijk De Groote Wielen Centrum in Rosmalen. Dat is goed, want er zijn woningen nodig. En bij een woonwijk horen voorzieningen. Ondernemers uit centrum Rosmalen heeft Lokaal Retailbelang gevraagd om mee te denken. Zijn de geplande vierkante meters detailhandel niet te veel? Hoe verhoudt dat zich tot de retailstructuur van regio Den Bosch? Iedereen wil een vitale detailhandelsstructuur. Er ligt een bestemmingsplanprocedure ter inzage. Samen met het ondernemerscollectief Centrum Rosmalen hebben wij de zienswijze ingediend.’

Ons team

Albert Stadman
Albert Stadman
Friesland, Groningen, Drenthe
David Lansen
David Lansen
Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant
Irma Talens
Irma Talens
Noord-Holland, Flevoland, Overijssel
Harrie Jager
Harrie Jager
Utrecht, Gelderland, Limburg
Sietske van der Linden
Sietske van der Linden
Coördinator